AANVERWANTE ORGANISATIES IN BINNEN- EN BUITENLAND.

VLAANDEREN

"VLAAMSE CONCENTRATIE" vzw

Voorloper van de Volksunie en gesticht in 1949.

"NATIONAAL VORMINGSINSTITUUT" vzw

De echte naam is "Nationaal Vormingsinstituut Wies Moens" en werd opgericht door Edwin Truyens op 27 juli 1983 (zie incident op het VNZ met Toots Thielemans)

"NATIONALISTISCHE OMROEPSTICHTING" vzw

Deze drie vzw's die de kern van het Vlaams Blok uitmaken, zijn ervan beschuldigd aan te zetten tot racisme en vreemdelingenhaat door het Gents Beroepshof op 21 april 2004.

Op 9 november 2004 heeft het hof van Cassatie de veroordeling van het hof van Beroep bevestigd !

"UITGEVERIJ EGMONT"

Dit is de uitgeverij die de boeken en tijdschriften uitgeeft van al de VB mandatarissen. Zij wordt niet erkent door de Vlaamse Uitgevers Vereniging en kan dus niet binnen op de boekenbeurzen !

" Sint Maartensfonds" (SMF)

Tijdens de Algemene Vergadering van zondag 29 oktober 2006, waar de pers niet op uitgenodigd was, heeft het Sint Maartensfonds zichzelf ontbonden, na 55 jaar dienst.

Het Sint Maartensfonds is een vereniging van oud -SS'ers gesticht in 1951 als "hulp" organisatie voor de behoeftige oud SS'ers met als ledenblad "Berkenkruis" (zie verder). (Sint Maarten valt op 11 november en wordt beschouwd als een weldoener zoals Sint Niklaas) Zij onderhouden sinds 1976 het "Erepark" te Stekene voor de "gesneuvelde Vlaamse SS'ers" waar er regelmatig bijeenkomsten zijn van de overlevenden en de familieleden met Hitlergroet aan de Leeuwenvlag.

Het Sint Maartensfonds houdt zich ook bezig met het installeren en onderhouden van graven en gedenkstenen in de Oostbloklanden onder de naam "Graven in het Oosten" voor de daar gesneuvelde vlaamse SS'ers.

In het Vlaams Bloklokaal in de Van Maerlantstraat te Antwerpen is ook het lokaal voor de maandelijkse vergaderingen van de Antwerpse afdeling van het Sint Maartensfonds.

In Vlaanderen heeft het SMF drie herdenkingsplaatsen :
- Een op het Duitse soldatenkerkhof te Lommel waarop er 46 Vlaamse SS begraven liggen.
- Een anonieme grafzerk aan de voet van de IJzertoren te Diksmuide met vermelding "De Oostfronters".
- Een te Stekene. In 1968 kocht het SMF een meer dan 6000 vierkante meter groot stuk terrein. Het is letterlijk een stukje Oostfront. De grond werd letterlijk tijdens verschillende bedevaarten naar het Oosten meegebracht. Ieder jaar is er daar een groots herdenkingsfeest.
Waren aanwezig in mei 2001 op het jubileumfeest :
Johan Sauwens van de VU.
Wim verreycken
Francis Van Den Eynde
Oswald van Ooteghem (ere-senator)
Xavier Buisseret
Roeland Raes.

"WESTLAND NEW POST" (WNP)

Deze organisatie werd in 1979 gesticht door Paul Latinus en is ontsproten uit "Delta Nord" waarin Beatrice Bosquet en Jean-Marie Paul bedrijvig waren. De basis was in ieder geval de "Front de la Jeunesse". Zij functioneerde in het openbaar tot 1983. In 1985 pleegde Latinus "zelfmoord". Men veronderstelt dat zij banden had met les "tueurs du Brabant" of de "Bende van Nijvel".

"VRIJ HISTORISCH ONDERZOEK"

Verantwoordelijke uitgever : Siegfried Verbeke die reeds jarenlang actief is in de extreem-rechtse hoek van het vlaams-nationalisme. Was lid van VNJ, AVNJ, VB.. Kreeg bekendheid door zijn niet aflatende ontkenning van de holocaust en werd daarvoor ook verschillende malen veroordeeld in Nederland.

"VLAAMS NATIONAAL JEUGDVERBOND" of "VNJ"

Het VNJ werd gesticht in 1960 door Jaak Van Haerenborgh met het doel ALLE jeugdverenigingen van Vlaanderen te verenigen zoals vroeger in nazi-Duitsland er ook maar één jeugdvereniging bestond de "Hitlerjugend" !
De wortels liggen bij Jan Van Hooghen die in 1928 de "Vlaamse Wachten" stichtte in de filosofie van de "blauwvoeterie". Zij beschouwen Vlaanderen als een verzameling van Noord-Frankrijk, Belgisch Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Het komt dus overeen met de ideologie van het VERDINASO.
Hun leiders komen allen uit het VMO, ODAL, VOORPOST, WERE DI,WOLFSANGEL en natuurlijk het VLAAMS BELANG (BLOK) !
Zij hebben ook enge contacten met het Amerikaanse "White Power" en organiseren "Rudolf Hess- herdenkingen".
Zij dwepen met Cyriel Verschaeve, August Borms, Frans Daels, Staf Declercq, Joris Van Severen, Reimond Tollenare enz.
Hun uniform is grijs en zwart met oranje-das.
Hun bladen zijn "Storm" en "Leidraad"

Van de 50 miljoen Belgische frank die de Vlaamse regering voor Kosovo uittrekt, gaan er tien miljoen naar de vzw "VOLK IN NOOD". De drijvende kracht achter die hulporganisatie is tegelijkertijd redactiesecretaris van het extreem-rechtse blad "Storm" : Hilde TAS. Bij het versturen van hulpgoederen naar de arme bevolking zitten er ook brochures in over Vlaanderen, maar dan wel bekeken door een extreem-rechtse bril.

De jonge leden luisteren met vendelzwaaien en tromgeroffel regelmatig de bijeenkomsten op van het St Maartensfonds waar oud SS'ers samenkomen..

In augustus 2008 vond er in Hohen Sprenz (Duitsland) een jongerenkamp plaats ingericht door de HDJ of Heimattreue Deutsche Jugend waar aan de jongeren de grondregels van het nazisme aangeleerd werd. Het VNJ heeft sterke bindingen met deze organisatie vooral de West-vlaamse gouwleider Wolf Pyck en de verbondsleidster Els Serpieters.

Jurgen Verstrepen haalt in zijn boek "Zwart op Wit" aan dat de VBJ op hun vergaderingen regelmatig oude nazi-liederen zingen zoals het Horst Wessellied, Panzerlied, Westerwald enz en dit onder leiding van Jan Penris.

"VLAAMS BLOK JONGEREN" of "VBJ"

Gesticht in 1987 door Philip Dewinter en komt overeen met het VNJ.

Marc Joris een lid van de studiedienst van Gerolf Annemans schrijft regelmatig stukjes op de web-site van VBJ waarin er onomwonden opgeroepen wordt tot moord op jonge misdadigers.

"VLAAMSE JONGEREN MECHELEN" of "VJM"

Gesticht in 1995 door Jürgen Cauwenbergh die zelf lid is van het VBJ en VNJ.. Leden worden gerecruteerd bij de spionkop van de skinheads van K.V. Mechelen.

Nam het openlijk op voor Roeland Raes tegen Philip Dewinter in 1991

"VLAAMSE JONGEREN WESTLAND" (VJW)

Verantwoordelijken :
- Dieter Van Parijs
- Pieter van Dam

Deze personen behoren ook tot de ordediensten van het VB

"JONGEREN ACTIEF" (HAMME)

"VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST" :

Het Vlaams Nationaal Zangfeest wordt georganiseerd door het ANZ en lokt ieder jaar duizende weldenkende Vlamingen naar het sportpaleis in Antwerpen. Het is echter ook een waardevol instrument voor het extreem rechts denken en vooral voor het Vlaams Blok.

Hun lievelingsliederen (nostalgie van de oorlogsjaren) zijn :
- O Kempenland (Armand Preud'homme)
- Over d'heide waait de wind (Armand Preud'homme)
- De Blauwvoet (Emiel Hullebroeck)
- Die Stem van Suid-Afrika (Voorstanders van de Apartheid)
- Franse ratten.


-

Onder het mom van een "culturele" manifestatie worden er ieder jaar zeer harde politieke eisen gesteld waaronder :
- Onvoorwaardelijke algemene amnestie voor de oorlogsmisdaden.
- Vlaanderen moet een onafhankelijke natie worden met Brussel als hoofdstad. Brussel mag geen apart gewest vormen maar moet tot Vlaanderen behoren.
- Vlaamse - Waalse geldstroom moet stoppen.
- Geen stemrecht voor vreemdelingen.
- Solidariteit met het Suid-Afrikaans broedervolk. Men bedoelt hier natuurlijk de voorstanders van de Apartheid.

Het VNJ is er ook ieder jaar bij om met trommelgeroffel en vendelzwaaien het geheel op te luisteren.

Weet men eigenlijk nog dat in 1978 ene zekere Edwin Truyens van het NSV met de kreet "Geen negermuzeik op ons Zangfeest" het podium opstormde en er Toots Thielemans wegjoeg ? Hij verscheurde diens partituren.

Dit doet ons onwillekeurig terug denken aan de volgende affiche die gedurende het nazisme overal te zien was ::

Edwin Truyens was lid van het NSV (Nationalistisch Studenten Verbond) en was er ook bij bij de oprichting van het Vlaams Blok. Tot in 1983 zou hij de studiedienst van het VB leiden. Daarna richt hij het "Vormingsinstituut Wies Moens" op waar bekende leden van het VB werken en er actief zijn als onder andere Gerolf Annemans, Marc Joris en Erik Verstraete.

"VLAAMSE MILITANTEN ORDE" of VMO.

Het VMO werd voor de eerste keer gesticht in 1950. Het is ook verschillende keren verboden geweest volgens de wet op de milities.

Er is een merkelijke analogie met de vooroorlogse "Dietse Militanten Orde" van het Verdinaso.

Een der eerste leiders was WIM MAES, gewezen lid van de Zwarte Brigade van het VNV, voor en tijdens W.O.II

De leden van het VMO waren geüniformeerd en fungeerden in het begin als "ordedienst" van de pas opgerichte Volksunie.In feite waren het knokploegen die overal keet gingen schoppen en aanslagen pleegden. Karel Dillen, Philip Dewinter, Frank Vanhecke, Gerolf Annemans, Wim Verrreycken en vele andere kopstukken van het VB hebben er hun sporen verdiend.

13 februari 1963 : bomaanslag aan het gerechtshof van Brugge.

1963 : bomaanslag op de Congreskolom in Brussel door Wim Verreycken, Franck en Rudy Degryse.

4 december 1965: aanslag op de Leeuw van Waterloo.

10 juni 1966 : onbekenden gooien een traangasgranaat in de woning van gewezen liberaal minister Herman Vanderpoorten te Lier.

29 juni 1966 : gelijkaardige aanslag bij advocaat Victor te Antwerpen.

OPERATIE "BREVIER"
Het betreft hier de ontvoering van het lijk van Cyriel Verschaeve op 10 mei 1973 door een achtkoppig commando van het VMO waaronder Bert Eriksson, Roger Spinnewijn en Xavier Buisseret. Cyriel Verschaeve was in Oostenrijk gestorven en lag begraven in Solbad Hall. Ten einde elke "verhuis" naar de IJzertoren onmogelijk te maken is de kist met het stoffelijk overschot op 3 augustus 1973 om 6 uur begraven in een blok beton op het kerkhof van Alveringem.

Eind jaren '70, begin jaren '80 liet de VMO geregeld van zich horen:
- februari 1979: bij een anti-vreemdelingenbetoging van het VMO in Schilde komt het tot hevige botsingen met de politie
- april 1979: VMO-leden bestormen een franstalige school in Mortsel
- mei 1979: Drie VMO-leden stichten brand in een Turks café in Antwerpen
- mei 1979: de auto van een franstalige Voerenaar wordt in brand gestoken door VMO'ers
- juni 1979: de VMO houdt een 'militair' trainingskamp in Houffalize
- augustus 1979: VMO-leden nemen deel aan een trainingskamp van de terroristische Hoffman groep in Duitsland. Later wordt een kopstuk van die Hoffman-groep gearresteerd bij Spinnewyn thuis in Brugge
- augustus 1979: VMO-leden worden tijdens een auto-controle betrapt op het illegaal transport van verboden vuurwapens
- oktober 1979: Bij een huiszoeking bij VMO-leider Robbijns in Temse wordt legermateriaal in beslag genomen. Daaronder een SS-dolk.
- februari 1980: Boekhandel 'De Rode Mol' in Mechelen wordt aangevallen, er vallen twee gewonden
- februari 1980: VMO-aanslag met een rijkswachtgranaat op een café in Moelingen
- april 1980: Aanval op Brugse Halletoren, 16 VMO-leden worden vervolgd
- oktober 1980: Leidinggevende VMO'ers worden uit de VS uitgewezen nadat ze er poogden te vergaderen met leiders van de Ku Klux Klan
- november 1980: Bij rellen in Kraainem wordt VMO'er Patrick Coreman aangehouden wegens verboden wapendracht
- januari 1981: start van het VMO-proces in Antwerpen. 109 neo-nazi's worden vervolgd voor een hele lijst gewelddaden
- mei 1981: een groep VMO'ers vernielt in Sint Niklaas een aantal vakbondsvlaggen die buiten hangen ter ere van 1 Mei. Een Marokkaans café wordt aangevallen en er wordt brand gesticht.
- januari 1982: ontdekking van een wapenarsenaal in Antwerpen

In mei 1983 wordt het VMO verboden als privé-militie door het Hof van Beroep te Gent.
- juli 1983: Drie militairen, leden van de VMO, beschieten een café in Voeren
- december 1984: Aanval op een links café in Brugge door NJSV'ers en VMO'ers. Er vallen 3 gewonden.


Philip Dewinter in volle actie.

Opstand in Kraainem (Philippe Dewinter en Gerolf Annemans worden aangehouden)
Hun leden worden opgeleid in paramilitaire trainingskampen in de Ardennen.
De leider Bert Eriksson die tijdens de bezetting in de "Hitlerjügend" was werd aangehouden en veroordeeld tot gevangenisstraf. Hij werd vervangen door Karel Dillen.

Hierboven ziet men Bert Eriksson aan het woord tijdens een herdenkingscongres van oud Vlaamse SS'ers ter gelegenheid van de verjaardag van A. Hitler.

Bert Eriksson overleed op 9 oktober 2005.

Het VMO wordt opgevolgd door de "Groep Odal".

"WERE DI"

Oprichting in 1962 door Karel Dillen, Roeland Raes, Luc Vermeulen.

Nemen de ideologie van het "Verdinaso" over.

Komt op voor algehele Amnestie en Onafhankelijk Vlaanderen.
Revue " Dietsland Europa" wordt gesticht door Karel Dillen in 1968 waarin August Borms en andere vooroorlogse fascisten opgehemeld worden .

"VOORPOST".
Oprichters : Philippe Dewinter, Gerolf Annemans, Francis Van Den Einde, Roeland Raes, Luc Vermeulen.
voorzitter : Johan Vanslambrouck
Ignace Lowie (kaderlid van het VB)
Voorstander van het "Apartheidsregime" in Zuid-Afrika.
In het herfstnummer 2000 schrijft J. Vanslambrouck :
"De Vlaamse Beweging zal haar project, de Vlaamse onafhankelijkheid, nooit realiseren indien ze niet bereid is om een stap te zetten buiten de strikte Belgische wettelijkheid. Nieuwe staten ontstaan doorgaans niet na een vreedzame grondwetsherziening van de vroegere staat. Een bondgenootschap met de vijand (eventueel Duitsland) van onze vijand (België) kan zo een middel zijn !"

"NATIONALISTISCH JONG-STUDENTENVERBOND "(NJSV) :
Gesticht door Philippe Dewinter.

"NATIONALISTISCHE STUDENVERENIGING" (NSV) :

UNIVERSITEIT VAN GENT

Ledenblad "Signaal" .
Voorzitter Philip Dewinter.

"DUITSE - RODE - KRUISZUSTERS" (DRK)
Vergaderen in de lokalen van het Blok, aan de Van Maerlantstraat, elke eerste zondag van de maand. tezamen met de oostfronters. Er wordt daar de Hitlergroet gebracht aan de Vlaamse Leeuw en SS liedjes gezongen.

"CENTER FOR THE NEW EUROPE"
Ultra conservatie denktank met zetel in Brussel en medeopgericht door Paul Belien.

"VLAAMSE -EUROPESE LIGA" of "VEL".
Dit is een nieuwe organisatie van neo-nazi's die contacten heeft met al de Europese neo-nazi's.
Haar zetel bevindt zich in Antwerpen.

EUROPEES PARLEMENT.

Sinds jaren zou men in het Europees Parlement een Europese fractie willen vormen van al de extreem- rechtse partijen. Tot op vandaag is dit steeds op een sisser uitgelopen. Maar er schijnt nu schot in de zaak te komen. Als men ziet wie en welke partijen daarvan deel zullen uitmaken is nogmaals het bewijs geleverd dat het VB een fascistische neo-nazi partij is.

De naam van de fractie zal "I.S.T" (Identiteit, Souvereiniteit en Traditie) heten en volgende partijen hebben reeds toegezegd :

- België : VB : Frank Vanhecke, Koen Dillen en Philip Claeys.

- Frankrijk : FN : Bruno Gollnich (Veroordeeld omdat hij de Holocaust in twijfel trekt) Werd tot voorzitter van de I.S.T. benoemd.

- Roemenië : Romania Mare (pleit voor de uitdrijving van de Romazigeuners).

- Bulgarije : Ataka : Volen Siderov (anti joods en anti-zigeuner), Dimitar Stoyanov .

- Italië : Alessandra Mussolini en Luca Romagnoli.

- Oostenrijk : OFP : Andreas Mölzer

"GROEN RECHTS"
Organisatie van fascisten die zich met milieuproblematiek bezig houden.

"VOLKS NATIONLISTISCHE PARTIJ" of "VNP" (Oostende).
Gesticht in 1994 te Middelkerke (Oostende) door Gilbert Trouwaen en Didier Versieck. omdat zij vonden dat het VB te "zacht" is. Zij maken ook deel uit van "Excalibur" van Yannick Pollet die op zijn toer deel uitmaakt van het VNP.

G. Trouwaen was op 1 october 1997 op een bijeenkomst van de DNP (Deutsch National Partei) Duitse neo-nazistische partij te zien op de Duitse TVzender D1 om 20 uur.

"VLAAMSE VOLKSBEWEGING" VVB.

Verzameling van Vlaams nationalisten die toch extremisten tracht te bannen. Huidige voorzitter Eric Defoort.

"NIEUW SOLIDARISTISCH ALTERNATIEF (NSA).
Stichter en leider : Eddy Hermy (was in alle West Vlaamse fascistische partijtjes aanwezig). Inrichting van internationale samenkomsten van neo-nazi's (Oostkamp 2009) waar Duitse promenente leiders aanwezig zijn, zoals Axel Reitz (NPD) en Siegfried Burchhardt (SS-Siggi).

"STAHLHELM VLAANDEREN"
Opgericht door VB- leden Jef Mannaet en A. Serneels.

"BLOED, BODEM, EER, TROUW" of "BBET"

BBET heeft relaties met de Amerikaanse neo-nazigroepering : National Alliance waarin de professor Robert Griffin en William Pierce zeer actief zijn, en heeft zich afgescheurd van : "Blood & Honour Vlaanderen" of "B&H Midgard

Deze groep heeft zeer enge relaties met de "American National Alliance" en Robert Griffin.

Zij hebben dezelfde ideologie, zoals deze van het VMO; zie foto hierhoger met Bert Eriksson.

Belangrijke oprichters zijn (volgens "De Morgen") :
- Thomas Boutsen Beroepsmilitair (Leopoldsburg)
- Joeri Van Der Plas : hij runt een bodybuilder zaak en verkoopt anabolen (Dendermonde)
- Marc Horemans : hij is de ideoloog van de groep en een uitgesproken negationnist (Antwerpen).

De organisatie "BBET" kan ook rekenen op de sympathie en de morele steun van veel actieve leden van het Vlaams Belang.

Zij ontkennen dit nu met de hand op het hart. Wanneer zullen eindelijk de maskers afvallen ?

Sinds de IJzerwake een afzonderlijke herdenking houdt aan de IJzer zijn zij steeds present met de White Power vlag.

Opgedoekt in september 2006 door de Gerechtelijke Politie. Zij waren in het bezit van vele wapens en springstoffen en beraamden aanslagen, zelfs op ministers, om de Belgische Staat te destabiliseren.

Thomas Boutsen wordt verdedigt door Meester Piet Noë, de "huisadvokaat van het VB, die ook Siegfried Verbeke verdedigd heeft en een steunfonds voor deze laatste opgericht heeft.

BBET verschijnt voor de correctionele rechtbank van Dendermonde in september 2011.

SYMPATHIESERENDE ORGANISATIES

DAVIDSFONDS

De oud-voorzitter Prof Lieven Van Gerven stelt zich volledig achter het VB standpunt in de kiesreclame van 1999.

VLAAMS ALGEMEEN ZIEKENFONDS

Gesticht in 1951. Zij ondersteunen "Berkenkruis".

MARNIXRING.

Serviceclub opgericht voor vlaamsgezinden collaborateurs in de jaren '60 die niet welkom waren in andere serviceclubs. Zij nemen als stichtend voorbeeld C. Verschaeve, Pater Callewaert en andere prominente nazigezinden.

DE PUBLICATIES :

"Alarm"
Blad van de "Vlaamse Militanten Orde" ofte "VMO"

"Berkenkruis" :

Dit is het tijdschrift van de oud-SS'ers waarin zij hun "avonturen" en "heldendaden" vertellen. Het staat vol van nazi-symbolen en uit hun rethoriek merkt men dat zij nog steeds fier zijn over hun prestaties ten dienste van A. Hitler. Waarom vraagt het V.B. een "vrije meningsuiting" als dit soort literatuur mag verspreid worden ?

Aangezien de SS'er langzaam aan het verdwijnen zijn door een natuurlijke dood, ligt dit bladje ook op sterven en is het laatste nummer verschenen begin 2006 !

"Dietsland Europa"

Blad van "Were Di" gesticht door Karel Dillen en Roeland Raes. Dit blad verbreidt de theoriën van het VERDINASO.

Het werd ooit door Philippe Dewinter omsschreven als de "denktank" van het Vlaams Blok.

In oktober 2006 na het overlijden van de secretaresse werd het blad opgedoekt.

"HARO" :
Gesticht door Xavier Buisseret. Roeland Raes is er ook redacteur.

Heeft redevoeringen van A. Hitler uitgebracht.
Heeft een speciaal nummer uitgebracht waarin de Holocaust afgeschilderd wordt als fictie en een manipulatie van de historische waarheid.

"SECESSIE"
Oprichter : Alexandra Colen en Paul Beliën.

"SIGNAAL" en "BRANDING" :
Tijdens de bezetting bestond er reeds een gelijknamig weekblad, in het Duits en het Nederlands die met tientallen foto's en tekeningen de militaire "zegepralen" van het Duits leger in de verf zette.
Het werd daarna vervangen door "Branding".
Er stonden nazi-symbolen in en hun leuze is "MIJN EER IS TROUW" overgenomen van de SS "Meine Ehre heisst Treue"

"DE SCHAKEL" :

tweemaandelijks blad voor de "bannelingen" in Argentinië: Gesticht door Léo Poppe uitgeweken collaborateur en goede vriend van Roeland Raes. Deze laatste maakt deel uit van de redactieraad.

"PERIODIEK CONTACT"

blad van de vzw "Hertog Jan van Brabant"

"REVOLTE".
Blad van actiegroep "Voorpost" met Roeland Raes.

"EXCALIBUR"

Postorderbedrijf uit Brugge.

Dit bedrijf verdeelt de cd "Barbecue in Rostock" door de rockgroep "No Remorse" en werd uitgewezen uit Engeland. Zaakvoerder is Yannick Pollet. Deze was eertijds lid van het VB maar behoort nu tot de "Vlaams Nationalitsche Partij" en tot het NSJV gesticht in 1982 door Frank Vanhecke.

"WACHTPOST"

Driemaandelijks contactblad van de Vriendenkring F.W. - W.B. - J.K. - Vlaamse Flak. Dit zijn ook verenigingen die tijdens de oorlog het Duits uniform gedragen hebben om in Duitse legereenheden te strijden. Zij organiseren een jaarlijkse bedevaart naar het Duitse Philippsburg waar zij hulde brengen aan het graf van de daar gesneuvelde "alte Kazmaraden". Het opmerkelijke is dat dit een zeer officiële plechtigheid is met voltallig schepencollege, burgemeester op kop !

"'t PALLIETERKE".
Satirisch weekblad dat gesticht werd na W.O.II in 1945 als partijblad van de "Frontbeweging" . Verantwoordelijke uitgever : Jan Nuyts. Het werd opgericht rond een groep Vlaamse collaborateurs . Zij namen de verdediging op van de incivieken. Jan Nuyts, lid van de kring Broederband werd zelf na de oorlog veroordeeld voor medewerking met de vijand. Hij was een persoonlijke vriend van Karel Dillen, wie door Pallieterke bestempeld werd als "de enige Vlaamse revolutionair sinds de oorlog".

Het levert hand en spandiensten op aan het VB. Vroeger was het het lijfblad van de VU. Het steekt de draak op een denigrerende manier met de Oud-strijdersverenigingen en al wat Belgisch is.. Het bepleit de zaak van de collaboratie.

Paul Beliën is een regelmatige columschrijver.

Het bladje, hoe kan het anders, maakt ook steeds reclame in lovende woorden over verschenen boeken die geschreven worden door oude collaborateurs in uniform van de Waffen SS en de Vlaamse Wachtbrigade (Fabriekswacht).

"NUCLEUS".

Verantwoordelijke uitgever : Pieter Huys.
Het is een rechts-conservatief opinieblad. Hoofdredacteur Bob Gijs. Vaste medewerkers : Paul Belien, Alexandra Colen, Mark Joris, Koen Elst, Leën. Basisprincipes : de verdediging van de traditionele Europese christelijk basis van onze cultuur; de intellectuele vrijheid om in alle redelijkheid en onbevooroordeeld de waarheid te kunnen zoeken. Nucleus is ontstaan omdat de huidige leiders "deze basisprincipes trachten uit te roeien".

"DOORBRAAK"

Zelfde redactie rond Paul Beliën en natuurlijk zelfde fascistische ideeën !

CONTACTEN MET DE WALEN :

Het VB onderhoudt ook goede contacten met Waalse FASCISTISCHE groeperingen zoals :
- FJ (Front de la Jeunesse) :
Werd opgericht in 1974 door Francis Dossogne met andere medestanders uit de universiteit van Luik als een studentenvereniging. Hun doel was de West-Europse christelijke waarden beschermen tegen het communisme. Deze organisatie stond onder de bescherming van de CEPIC (Centre Politique des Indépendants et cadres Chrétiens) en de NEM (Nouvelle Europe Magzine). Paul Van Den Boeynants was ook hun beschermheer. Deze Belgische politieker heeft een grote rol gespeeld, wel in de achtergrond, van het Franstalige extreem-rechtse gedachtengoed !

Tussen hun leden bevond zich de "Groupe G" die een geheime vereniging was van rijkswachters.Ook Johan Demol was lid van de FJ. Zij zijn erg in opspraak gekomen in het begin van de jaren tachtig door de vele overvallen en aanslagen begaan door les "tueurs du Brabant" of "de bende van Nijvel" !

Meerdere overvallen schrijft men toe aan de leden van het FJ :

In december 1980 de moord op een allochtoon door drie leden van de FJ.
In juni 1980 : brandstichting in de lokalen van het linkse weekblad "Pour" waar er gendarmes van de ESI ( Escadron Spécial d'Intervention) waartoe ook Johan Demol behoorde.
Bomaaanslag op een wagen van de BSR.
Geheimzinnige wapendiefstal bij de ESI zelf, die nooit opgehelderd werd.
Aanslag op Kolonel Vermaillen.

Andere kleinere groepen :

- FN (Front National) met Daniel Féret;
- FNB (Front nouveau de Belgique)
- BB (Bloc Belge) met Simon Genevois
- AGIR met Patrick Hermann
- BW (Bloc Wallon) met Hubert Defourny

Er is ook een zeer duistere affaire rond "Westland New Post" of WNP van Paul Latinus die zelfs in betrekking wordt gebracht met de "bende van Nijvel". De WNP is een neo-nazistische groepering en zijn leider, Paul Latinus, die zelfmoord pleegde was een uitgesproken neo-nazi. Wilde hij door de vele overvallen en aanslagen in de jaren 80 het land destabiliseren om zo een"Nieuwe Orde" te vestigen ?.

"NATION".

Dit is een neo-nazi organisatie in Wallonië die zich ook "links-nationaal" noemt om zogezegd een alternatief te zijn voor de arbeiders. In Charleroi hebben zij zelfs een 1 mei betoging gepland in 2008, die echter door het stadsbestuur werd verboden. Zij hebben ook relaties met "Blood & Honour" .

CONTACTEN MET HET BUITENLAND :

In 1997 werd een delegatie van de Franse stad Vitrolles naar Antwerpen ontboden door het VB. Deze bestond uit een FNschepen en Bruno Maigret toendertijd tweede man van het F.N. na Le Pen.

Er bestaan in vele landen in Europa en ook in de U.S.A. fascistische en neo-nazigroepen. Velen hebben het "Keltisch Kruis" als internationaal symbool aanvaard. Dit hangt ook aan een muur van het bureau bij Frank Vanhecke.

Dit symbool werd verwerkt tot de "White Power" vlag :

- fascistische delegaties van Tijdens een partijfeest van het VB in februari 1994 werden er andere landen uitgenodigd zoals :
Het Waalse Agir, het Franse Front National, de Centrumdemocraten uit Nederland, een delegatie uit Kroatië en Estland (waar de oud-SS'ers een herkende vereniging zijn en openlijk op straat mogen deffileren ). Uit Duitsland was Manfred Roughs hoofdredacteur van "Europa Vorn"

Het hierhoger afgebeeld logo werd ontworpen door RAC (Rock Against Communism).

- USA

"American National Alliance" (Robert Griffin) ondersteunt "Prussian Blue" een neo-nazi groepje van twee tienermeisjes die nazi liedjes brengen. Heeft enge relaties met BBET inVlaanderen.

De vlag van de zuidelijke staten van de USA, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 waarin deze zich verzet hebben tegen de afschaffing van de slavernij, wordt ook gebruikt door de fascisten :

De Ku Klux Klan die reeds verschillende moorden van zwarten op haar actief heeft, gebruikt ook deze vlag.

-Het VB heeft ook regelmatige kontakten met het Zuid-Afrikaanse AWB ( Afrikaner Weerstands Beweging) pro Apartheid. Ernie Vander Westhuysen en Eugène Terreblanche. Het VB onsteundt zelfs financieel deze partij. (parlementaire vraag in 1994)

Het V.B. tracht nu, sinds de wetgeving betreffende de kieswet versoepeld is, de nog in het buitenland, Zuid-Afrika, Argentiniê, Spanje enz levende gevluchte collaborateurs, hun kinderen en kleinkinderen, aan te zetten om voor het V.B. te stemmen. Zij gebruiken daarvoor het maandblad "De Schakel".. Roeland Raes en Joris van Hauthem zijn zeer gekend en bedrijvig in deze milieus.

René Lagrou oprichter en leider van de "Algemene-SS Vlaanderen" is naar Argentinië gevlucht en heeft daar een zeer belangrijke rol gespeeld, met de hulp van de Argentijnse regering, voor het opstellen van de vluchtroutes van Vlamingen, Duitsers, Oostenrijkers en Kroaten. Zij waren met meer dan 80.000 die Europa ontvlucht zijn.

HAMMERSKIN NATION : bestaat reeds een twintigtal jaren en zou een 2.000 leden tellen. Laat u niet beïnvloeden door hun klein aantal want zij zijn supper georganiseerd en zeer gewelddadig.

- NEDERLAND :

"Standrecht" is een nederlandse groepering die in Vlaanderen veel uitgenodigd wordt.
"Nederlandse Volks-Unie"
"Nieuw Rechts"
"Jeugd Storm Nederland".

- FRANKRIJK :

In "Frans-Vlaanderen" t.t.z de noordelijke departementen die aan West-Vlaanderen leunen bestaat er een fascistische organisatie die ijvert voor de terugkeer naar Vlaanderen. Zij geven een tweetalig bladje uit : "La Flandre au Lion" en zijn lid van de Cercle Michel De Swaen.

- In november 2001 heeft Philip Dewinter deelgenomen aan een vergadering van Europese extreem-rechtse partijen nabij het Oostenrijkse Gloggnitz in het kasteel van Kranichberg nabij Wenen.De deelnemrs waren : Philip Dewinter van het VB, Bruno Mégret van de Franse Nationale Republikeinse beweging en ex-FN, Istvan Csurka van de Hongaarse Partij voor de Waarheid en het Leven, de vroegere Berlijnse Senator Heinrich Lummer en Ewald Stadler, ombudsman van de Oostenrijkse FPO.

- "La Bretagne Réelle" is een Franse fascistische beweging, zoals het VB, die streeft naar de onafhankelijkheid van Bretagne.

Sinds 2005 nieuwe politieke partij : "La 3me voie" die extreem rechtse ideeën verdedigt en zeer agressief optreedt.

GRECE : Groupement de recherche et d'études pour la Civilisation Européenne

2007 :

"Jeunesses Identitaires" en "Bloc Identitaire" (in Nice) zijn onlangs opgericht door Philippe Vardon en Fabrice Robert onder de morele leiding van Prof Pierre Vial. Zij hebben een Franse rockgroep opgericht "Fraction Hexagone" of "Fraction" die het liedje promoot : "une balle pour les sionistes, une balle pour le cosmospolitisme et une balle pour la police" !

Er zijn zeer enge kontacten tussen deze groepen en de leiders van het VB !

- ENGELAND

BNP of BRITISH NATIONAL PARTY.

Deze extreem rechtse partij werd gesticht in 1980 en wordt geleid door Nicky Griffin onder de slogan "White Nationalism". Er stemen meer dan 800.000 personen op deze zeer agressieve partij !

"BlOOD & HONOUR"

Gesticht in 1987 door :
Ian Stuart Donaldson (verongelukt bij autoongeval) en Nicky Crane (gestorven aan aids).

De Vlaamse afdeling van "Blood & Honour" is in februari 2008 voorlopig opgedoekt.

Er bestaat terug een andere groep onder de naam "B&H MIDGARD

"Wehrwolf28" neemt de activiteiten van Combat18 over die in werkelijkheid nog niet verdwenen is.

28 = B en H (Blood & Honour)

18 = A en H (Adolf Hitler)

88 = H en H (Heil Hitler)

828 = Heil Blood and Honour

Deze cijfercombinatie staat dikwijls op hun zwarte T-shirts.

 

"EURO - RUS" :

In feite gaat het hier om een Europees verbreide organisatie die als slogan "Van Gilbraltar tot Vladivostok" voert en opkomt voor de vrijwaring van de raszuivere "Indo-Europese" volkeren. In juni 2008 vindt er een vergadering plaats in Dendermonde waar tal van neo-nazistische promineten zullen aanwezig zijn. Zelfs in Rusland bestaat er reeds een studiegroep "Ateney".

"Euro-Rus gaat verder waar het VB gestopt is met denken"
Behoren tot de denktank :
- David Duke (ex-leider van de Ku-Klux-Klan en financier van "Stormfront".
Hij is een der ergste racisten in de USA en voorstander van de absolute scheiding van blank en zwart. Hij is ook een notoir negationist en anti-joods.
Hij zou onderdak gevonden hebben bij een prominent lid van het VB.
- Frederic Ranson : actief bij het VB, VBJ, N-SA (Nieuw Solidaristisch Alternatief)
- Nick Griffin (BNP)
- Kris Roman : ex VB en veroordeeld voor racisme
- Alexandr Belov : Rus en anti-joods gezind. Zijn organisatie DPNI schrikt niet terug voor racistische moorden.
- Robert Steuckers : Belg en voorstander van een groot blank Europa.
- Alfred Vierling (Ned.)
- Pierre Vidal : (Frankrijk)

Het is toch opvallend dat Vlaanderen een meer en meer uitverkoren plaats schijnt te zijn voor dat soort van bijeenkomsten !!!

EDL :

ENGLISH DEFENSE LEAGUE : recente opgerichte extreemrechtse partij in Groot Britanië die opkomst tegen de islamisering van Engeland maar ook zeer extremistische ideeën heeft voor de niet blanke bevolkingen.

- ITALIË :

Sinds enkele jaren is het fascistische gedachtengoed terug in opmars in Italië. Rome heeft terug een extreem rechtse burgemeester van de Liga Nord en Forza Nuova windt van langs om meer veld.

- ZWEDEN :

Verschillende kleine neo-nazipartijen groeien van langs om meer en mogen zelfs op straat komen met hakenkruisvlaggen : NSF, SD, SNR.

- HONGARIJE :

In navolging van de nazipartij van gedurende de 2de W.O. "De Pijlkruisers" is er nu de "Hongaarse Wacht" die in zwart en wit uniform door de straten paradeert; hun vlag is wit met rode strepen.

- DUITSLAND :

Ondanks de strikte terughoudendheid van het Duitse volk tegenover het naziverleden en alles wat er zou naar rieken, ziet men dat de NPD langzaam maar zeker meer en meer stemmen wint en reeds in de parlementen van verschillende Bundesstaten zitten.

In Keulen is een nieuwe partij opgericht (2008) "Pro Köln" die er racistische principes op na houdt.

- OOSTENRIJK :

De FPÖ windt, na enkele jaren van inzinking, terug veld.

MEI 2009

NEO-NAZISME IN OPMARS IN EUROPA :

"Panorma" heeft een opmerkelijke reportage gemaakt ( 24.05.09) over kleine en grote neo-fascistische en neo-nazistische partijen die in vele landen van Europa terug in uniform en met vendelgezwaai op straat komen !

Het is angstaanjagend dat zij, zoals in Hongarije, als een georganiseerd leger door de straten marcheren, zonder dat men hen een strootje in de weg legt.

In Italië zitten zij zelfs (Forza Nuova) in de beleidsorganisaties van staat en stad, zoals in Rome.

Zelfs in Zweden ziet men hakenkruisvlaggen op straat !

"Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines....?"

GEVAARLIJKE POLITIEKE ONTWIKKELING IN DE BALTISCHE STATEN.

Sinds kort zijn de drie Baltische staten : Estland, Letland en Litouwen bij de Europese Unie. Gedurende de 2de wereldoorlog waren die landen bondgenoten van nazi-Duitsland. De Joden zijn er door de gehele bevolking vervolgd op een afschuwelijke wijze :
- Litouwen : 130.000 vermoord op 150.000;
- Letland : 85.000 vermoord op 95.000.

Sinds deze landen terug onafhankelijk zijn worden er de volgende richtlijnen opgenomen in hun politieke programma's :
- Het nazi-verleden wordt gerevisioneerd en goedgepraat.
- Eervolle rehabilitatie van al de nazi's.
- Eervolle herbegrafenis van SS-officieren.
- Officiële optochten door de hoofdsteden van SS-veteranen.
- Vervolging van de politieke partijen die deze gang van zaken aanklagen.

Dit kan democratisch Europa toch niet toelaten !

Surf ook eens naar : http://www.resistances.be

FASCISTISCHE ROCK-GROEPEN :

Sinds enkele jaren komen in geheel Europa extreem-rechtse jongeren (Skinheads) tezamen om naar ophitsende rockmuziek te luisteren met gestrekte rechterarm en getooid met nazi-symbolen. Zij worden ondersteund door gelijkaardige groepen uit de USA, waar er een totale vrijheid van meningsuiting is. Hun teksten zijn zo angstaanjagend dat zelfs de top van het VB er zich "officieel" van distanseert. Dit is natuurlijkeen schijnheilig standpunt.

De Amerikaanse CD firma's : "National Alliance" (Virginia) en "Resistance Records" verdienen er geweldig veel geld aan, waarmee zij de nazi rockgroepen uit Europa mee ondersteunen.
Platenfirma's zoals ISD en Excalibur verdienen er ook miljoenen aan.

De namen van deze nazi rockgroepen (in alfabetische orde) en zangeressen :

- AD MOMINEM
- ABSURD
- BLOOD AND HONOUR
- BRUTAL ATTACK (SCHOTLAND)
- BLACK METAL
- BLIND JUSTICE
- COMBAT 18
- ENGLISH ROSE
- ENDLÖSER
- FLAK (DUITSLAND°
- FERDUNG (ZWEDEN)
- GARROTA (ITALIE)
- HATE SOLDIERS
- KRAFTSCHLAG (DUITSLAND)
- KOMMANDO SKIN (DUITSLAND)
- KOLOBRAT (RUSLAND)
- LEGION OF ST GEORGES (GB)
- LIBERTIN
- MISTREAT (FINLAND)
- MAX RESIST
- NEMESIS
- PWA (GB)
- RAZORS EDGE (GB)
- SENS OF PRIDE
- STEWART
- SCREDRIVER
- SHARP
- STANDRECHT (NEDERLAND)
- STRIJDGEEST (NEDERLAND)
- ULTIMA RATIO (DUITSLAND)
- WARLORD
- WHITE LAW

- Zangeressen die de geheime bijeenkomsten van de Skinheads opfleuren met hun rascistische pop muziek :
- Viking
- Saga ( Zweedse Madonna)
- Prussian Blue : twee tienermeisjes met A.Hitler T-shirts aan zingen nazi liederen; zij komen uit de USA en worden door fascistische organisaties in Europa dikwijls uitgenodigd.

Terug naar HOMEPAGE.